• Elke dinsdag Taalcafé bij Riemer. Van 10.00 tot 11.00 uur.
 • Een wedstrijd verhalen schrijven in eenvoudige taal.
 • Voorlezen op  kinderdagverblijven door leerlingen van het vmbo.
 • Organisatie van TaalPower-dagen voor het  vmbo en het mbo:
  Projecten van één dag, met veel workshops en optredens, alles in het teken van taal.
 • Acties om meer te lezen in samenwerking met het  vmbo, mbo, de bibliotheken:
  De onderbouw leest, boek in je tas, leesstrippenkaart, informatiedagen voor taalcoördinatoren.
 • Optreden van een schrijver of een dichter in onze boekwinkel.
 • Leesclubs:
  Je leest samen een boek in eenvoudige taal en bespreekt dat in een kleine groep.
 • Theaterlezen:
  Iedereen leest een rol en samen maak je een geweldig verhaal of een hoorspel.
 • Voorleescrèche:
  Jij doet de boodschappen, je kind wordt voorgelezen.
 • Wedstrijd prentenboeken maken
  Voor leerlingen van basisscholen, vmbo, mbo.
 • Leesstrippenkaart.
  Hoeveel leeskilometers maakte je? Die worden beloond!
 • Een film maken van een verhaal dat je zelf geschreven hebt.
  Leuk als alternatief voor de groep-acht-musical.
 • Een opfriscursus spelling of grammatica:
  Handig als je een nieuwe baan zoekt of als je de taaltoets moet maken.
 • Hulp bij huiswerk voor taal en lezen.
 • Hulp bij het (opnieuw) leren lezen en schrijven.

Houd onze site in de gaten.
We houden je op de hoogte.