We laten ons aanbod zien op ‘The world book and copyright day’ in de Folkingestraat op 23 april.
Deze dag wordt georganiseerd door Unesco en heeft als thema: bestrijding van laaggeletterdheid.

We hebben een plaats in de synagoge en zien zeer veel bezoekers.

foto PietieTijdens een ontmoeting met de uitgever van Plot26, een fantastische methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs, worden de mogelijkheden besproken om voor de risicogroepen ( jongeren uit taalarme milieus, anderstalige leerlingen) een factor van betekenis te zijn.

Op bijscholingsbijeenkomsten voor taalvrijwilligers laten we van ons horen en komen we in contact met de uitgeefster van boeken voor het tweedetaalonderwijs.

Tijdens een expertmeeting van Biblionet over het beleid van bibliotheken om taalachterstanden aan te pakken ontmoeten we diverse organisaties, die allemaal meewerken aan dit grote, belangrijke doel.

Met het Noorderpoort en het Alfa College ontstaan op allerlei niveaus contacten. Een studente van het Noorderpoort schrijft in het kader van haar opleiding Marketing en Communicatie een geweldig bedrijfsplan voor ons. Via het werk als taalvrijwilliger krijgen we veel contacten met vluchtelingen en met de afdeling Educatie.

Ook leggen we contact met de Nederlandse Lions. Ze zetten laaggeletterdheid op hun agenda.

We sluiten ons aan bij ‘Het begint met Taal’. Deze organisatie geeft veel goed materiaal uit dat je kunt inzetten bij taallessen en in Taalcafés. Bovendien organiseert Het begint met Taal regelmatig regiobijeenkomsten: nuttig om kennis op te doen maar ook om te ontdekken hoe je elkaar als deelnemende organisaties kunt ondersteunen.

De Groningse uitdaging organiseerde een Meet and Greet ‘de Uitdaging’: Groningse ondernemers ontmoeten instellingen met een maatschappelijk doel en proberen met gesloten beurs te helpen bij allerlei vragen. We staan er met onze boekenkraam en willen natuurlijk heel graag geholpen worden om het lezen op nog meer manieren te bevorderen. Ook hier deden we waardevolle contacten op.