Lees-goed is een boekwinkel voor mensen die lezen en schrijven lastig vinden.
In deze winkel kun je boeken kopen die in gewone taal zijn geschreven.
Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt.
Er zijn geschikte boeken voor alle leeftijden.
Je kunt bij ons ook informatie krijgen.
Of een cursus volgen om beter te leren lezen en schrijven.
Ook ouders en mensen uit het onderwijs en begeleiders in de gezondheidszorg kunnen bij ons terecht.

Waarom is de stichting Lees-goed opgericht?

In Nederland kan anderhalf miljoen mensen van 16 jaar en ouder niet goed lezen en schrijven. Ze hebben het lezen en schrijven niet goed genoeg onder de knie. Daardoor kunnen ze zich niet goed redden in de samenleving.
Wat gebeurt er als je niet goed kunt lezen en schrijven?
Je vindt het dan bijvoorbeeld lastig om de bijsluiter te lezen die je bij je medicijnen krijgt.
Je kunt de ondertiteling van een film niet volgen.
Je weet niet wat op de borden staat, bijvoorbeeld als de trein vertraging heeft.
Je vindt het moeilijk om een briefje te schrijven dat je zoon of dochter ziek is.

Maar iedereen die in Nederland is opgegroeid kan toch lezen en schrijven?

Nee.
Ongeveer één miljoen mensen van Nederlandse afkomst kan niet goed lezen en schrijven.
Die mensen hebben gewoon op school gezeten in Nederland.
Het Nederlands is hun moedertaal.
Als het Nederlands niet je moedertaal is, kan lezen en schrijven natuurlijk ook heel lastig zijn.

Waar krijg je mee te maken als niet goed kunt lezen en schrijven?

Je vindt niet gauw werk of je verliest je baan.
Je bent vaker ziek en je hebt ook weinig contact met andere mensen.
Je kunt veel dingen niet goed zelf en moet dan anderen vragen om je te helpen.
Als je zelf niet goed kunt lezen en schrijven, kunnen je kinderen dat vaak ook niet.

Wat willen wij?

We willen graag dat iedereen meer gaat lezen.
Dat begint bij voorlezen.
Thuis en op de peuterspeelzaal.
Op het kinderdagverblijf en op de basisschool.
We hebben daarvoor heel veel mooie boeken in huis.
We vertellen ook hoe je op een leuke manier kunt voorlezen.

Lezen is heel belangrijk.

Dat moet iedereen weten.
Hoe kun je lezen meer aandacht geven?
Daar willen we graag bij helpen.
We geven voorlichting en cursussen.
Bijvoorbeeld aan ouders en leerkrachten.

Als je niet goed kunt lezen en schrijven, dan schaam je je daar vaak voor.

Je wilt je dat zoveel mogelijk verbergen.
Vaak weet haast niemand het.
Wie niet goed kan lezen en schrijven gebruikt vaak smoesjes.
Bijvoorbeeld: ik heb mijn bril thuis laten liggen.
Of: ik heb een heel onduidelijk handschrift.
We willen je helpen als je een probleem hebt met lezen.
Het is niet nodig om je daarvoor te schamen.

We willen samen met anderen in actie komen.

We willen je op allerlei manieren helpen.
Zodat je het weer fijn gaat vinden om te lezen.
We werken daarom samen met anderen
Zoals het maatschappelijk werk, scholen, de bibliotheek,
We hebben ook boeken in huis voor mensen die er meer van willen weten.
Bijvoorbeeld voor leerkrachten en begeleiders.