De Stichting Lees-goed wil laaggeletterdheid terugdringen en het lezen bevorderen. Het lijkt erop dat de doelgroep zich op dit moment beperkt tot de anderstalige laaggeletterde. Daar is inderdaad veel vraag. Maar we verliezen niet het grote doel uit het oog. Het gaat om laaggeletterdheid in alle facetten: dus zijn we ook heel blij als we de Nederlandstalige aarzelende lezer kunnen helpen.

Preventie is iets waar we heilig in geloven. Vandaar ook dat we graag willen samenwerken met het onderwijs. Onze voorbereidingen om de bibliotheken van de basisscholen van Noorderbasis te helpen ontwikkelen, zijn dan ook in volle gang.