LEES-GOED is een boekwinkel die zich richt op mensen die lezen lastig vinden.
Veel mensen denken dat je lezen niet kunt verleren: je leert lezen in groep 3 en 4 en dan is het klaar. Maar helaas werkt het niet zo. Lezen moet je onderhouden en oefenen.
Door meer te lezen wordt je woordenschat groter en leer je je beter uit te drukken, zowel in gesprekken als schriftelijk.

Het is voor ouders vaak lastig om hun kind aan het lezen te krijgen. Toch is het belangrijk dat kinderen al heel jong in aanraking komen met (voor)lezen. LEES-GOED wil daarbij helpen met een uitgekiend aanbod van boeken en hulpmiddelen en met veel idee├źn voor aarzelende en onwillige lezers.

Waarom is de stichting LEES-GOED opgericht?
In Nederland kan anderhalf miljoen mensen van 16 jaar en ouder niet goed lezen en schrijven. Deze mensen noemen we laaggeletterd. Ze hebben het lezen en schrijven niet goed genoeg onder de knie om zich te kunnen redden in de samenleving. Omdat dit een groot maatschappelijk probleem is en omdat jonge kinderen vaak ongemerkt in de gevarenzone komen, willen we helpen met het bestrijden van laaggeletterdheid

Wat gebeurt er als je niet goed kunt lezen en schrijven?

Als het lezen zich onvoldoende ontwikkelt, kan het zijn dat uw kind ook op andere leergebieden achterstanden oploopt. Immers: alles is taal. Via taal wordt bijvoorbeeld ook rekenen of aardrijkskunde gegeven. Het is dus duidelijk dat achterstand in woordenschat gevolgen heeft voor het hele functioneren van uw kind. Kinderen raken gedemotiveerd en komen mede daardoor in een negatieve spiraal terecht.

Maar iedereen die in Nederland is opgegroeid kan toch lezen en schrijven?

Helaas is dat niet het geval. Lezen kun je verleren en daarmee ook je uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling.
Van de anderhalf miljoen laaggeletterden in Nederland spreekt een miljoen het Nederlands als moedertaal. Voor een half miljoen mensen is het Nederlands de tweede taal. Ook deze doelgroep hebben we veel te bieden. Boeken in eenvoudige taal, maar wel op het goede niveau. Dus niet kinderachtig, maar aansprekend en spannend. Kinderen, maar ook volwassenen met een taalprobleem verdienen het om het serieus te worden genomen.

Waar krijg je mee te maken als niet goed kunt lezen en schrijven?

Laaggeletterdheid veroorzaakt veel problemen en verborgen verdriet. Het is erg moeilijk om werk te vinden of te behouden. Maar ook de in dagelijkse gang van zaken zijn er veel gemiste kansen: de brief van de gemeente of de belastingdienst die niet wordt begrepen, de bijsluiter bij de medicijnen die je niet kunt ontcijferen, enzovoort. Vaak komen laaggeletterden in een eenzame positie terecht. LEES-GOED heeft veel handige en duidelijke boekjes in huis die je in gewone taal in veel zaken wegwijs maken.

Wat betekent laaggeletterdheid voor de Nederlandse samenleving?

Verlies van werk, onbegrip over allerlei maatschappelijke kwesties, gezondheidsproblemen,het gevoel niet mee te kunnen doen, dit alles kost de Nederlandse samenleving op jaarbasis 550 miljoen euro.

Wat wil Lees-goed?

Omdat we graag willen dat iedereen meer gaat lezen, beginnen we bij de allerjongsten: het is heel goed uw kind voor te lezen, al voordat het kan praten. Door te lezen en plaatjes te kijken ontwikkelt het kind de taal. Voor ouders is het soms moeilijk om de rust te vinden een kind voor te lezen. Toch is het erg belangrijk.

Lezen is heel belangrijk.

Dat moet iedereen weten.
Hoe kun je lezen meer aandacht geven?
Daar willen we graag bij helpen.
We geven voorlichting en cursussen.
Bijvoorbeeld aan ouders en leerkrachten

Als je niet goed kunt lezen en schrijven, dan schaam je je daar vaak voor.

Je wilt je dat zoveel mogelijk verbergen.
Vaak weet haast niemand het.
Wie niet goed kan lezen en schrijven gebruikt vaak smoesjes.
Bijvoorbeeld: ik heb mijn bril thuis laten liggen.
Of: ik heb een heel onduidelijk handschrift.
We willen je helpen als je een probleem hebt met lezen.
Het is niet nodig om je daarvoor te schamen.

We willen samen met anderen in actie komen.

We willen je op allerlei manieren helpen.
Zodat je het weer fijn gaat vinden om te lezen.
We werken daarom samen met anderen
Zoals het maatschappelijk werk, scholen, de bibliotheek,
We hebben ook boeken in huis voor mensen die er meer van willen weten.
Bijvoorbeeld voor leerkrachten en begeleiders.